Categories Menu

Curs Inspector Resurse Umane

 

 

Perioada: 13 – 16 Februarie 2014

Înscrie-te acum! 

Localitate : București

Participând la  Cursul Inspector Resurse Umane veţi înţelege mecansimele de funcţionare ale domeniului resurselor umane, veţi primi trucuri de gestionare a personalului şi a dificultăţilor pe care le întâmpinaţi.Certificatul obținut în urma absolvirii acestui curs conferă dreptul, conform noului Cod al Muncii  (2011), să gestionați resursele umane prin completarea și depunerea online a evidențelor de personal în REVISAL. Astfel cursul este unul interactiv, cu multe aplicații practice, participanții fiind încurajați pe întreaga perioadă de desfășurare  să se implice activ în activitățile practice.

Cursul “Inspector resurse umane” (cod COR 333304, cod COR vechi 342304) este un curs de specializare cu certificare ANC (Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului).

Confom legislației în vigoare acest curs acreditat este obligatoriu să fie urmat de către cel puțin o persoană din cadrul fiecărei companii sau instituții publice. De asemenea, cursul certifică totodată și competentele de operare PC solicitate prin noua hotarare de guvern ca urmare a modificarii art 34. din Codul Muncii.

La finalul cursului acreditat de Inspector Resurse Umane, absolvenții, datorită pregătirii teoretice și practice din timpul cursului, vor fi capabili să gestioneze corect procedurile necesare activității de resurse umane.

Cursanții vor fi de asemenea instruiți să gestioneze documentele din departament, să deprindă abilitățile de informare și documentare privind modificările legislative, să mențină și să gestioneze relația cu autoritățile publice arondate Ministerului Muncii și cu Inspectoratul Teritorial de Muncă și să gestioneze REVISAL (angajări, concedieri și modificări de contracte conform noilor prevederi ale Codului Muncii)

 STRUCTURA CURSULUI

Modulul 1: Recrutarea personalului şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului.

1. Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului 2. Organizarea recrutării şi selecţiei personalului 3. Întocmirea ştatului de plată pentru personalul încadrat

Modulul 2: Îmbunătăţirea competenţelor de lucru în echipă în concordanţă cu dezvoltarea profesională

1. Lucrul în echipă 2. Dezvoltarea profesională

Modulul 3: Planificarea activităţii proprii în concordanţă cu sarcinile zilnice

1. Oferirea informaţiilor privind problemele de personal 2. Planificarea activităţii proprii 3. Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului utilizând PC-ul

ABILITĂȚI DEZVOLTATE:

La finalul cursului participanti

 • Vor şti cum să întocmească şi gestioneze documentele de evidenţă a personalului
 • Vor şti să organizeze recrutarea şi selecţia personalului
 • Vor şti să întocmească şi să gestioneze carnetele de muncă ale personalului
 • Vor şti să întocmească ştatul de plată pentru personalul încadrat
 • Vor învăţa să lucreze în echipă
 • Se vor putea dezvolta profesional
 • Vor putea oferi informaţii privind problemele de personal
 • Îşi vor planifica activitatea proprie
 • Vor putea administra baza de date de evidenţă a personalului utilizând PC-ul

 METODA DE LUCRU

 Soft Skills Training  utilizează metode moderne de instruire bazate pe aplicabilitate imediată. Ponderea activităților este 70 % aplicații practice și 30 % teorie. Din metodele folosite menționăm: expunere, discuțiile dirijate, discuții în grupuri mici, studii de caz, joc de rol, chestionare, materiale video, dezbateri, simulări și exerciții.

 

TAXA DE PARTICIPARE

Taxa de participare este de 310 lei

 Înscrie-te acum! 

CE INCLUDE TAXA DE PARTICPARE ?

 • activitatea de training;
 • fişele de lucru;
 • certificat nominal de participare;
 • foi flipchart, coli şi markere;
 • ecusoanele pentru participanţi;
 • examenul de certificare;
 • diploma acreditată CNFPA;
 • soft coffe break : apa, ceai , ness, 3 in 1.

CUM MA ÎNSCRIU?

Înscrierea se face online, apasand butonul Înscrie-te acum.  Înscrie-te acum!  În această etapă vă vor fi solicitate datele de facturare și datele de contact ale participanților. Dupa finalizarea înscrierii veți primi pe e-mail factura proforma împreună cu modalitățile de plată.

 

CUM, CAND  SI UNDE POT SA PLATESC?

Puteti sa platiti la orice sucursala BCR din Bucuresti sau din tara sau puteti plati prin transfer online daca aveti un card bancar care are optiunea de plati online ( nu puteti plati direct cu cardul, ci doar daca aveti un token atasat cardului ). Daca platiti la banca sa aveti la dumneavaostra buletinul si factura proforma pe care ati primit-o pe e-mail.

Temenul de plata este de 7 zile de la emiterea facturii proforme


CERTIFICARE CURS

La absolvirea cursului se obţine dubla certificare:

1. Un certificat de absolvire şi un supliment descriptiv pentru specializarea ”Inspector Resurse Umane”, eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse . Pentru susţinerea examenului participanţii trebuie să aibă studii medii. Diploma este utilă mai ales în vederea exercitării profesiei.

2.Un supliment Europass la Certificatul profesional.

Suplimentul la certificatul profesional, parte a Portofoliului Europass, este un document care prezintă într-o formă standardizată și explică informațiile continute în certificatele de competența profesională eliberate de instituțiile acreditate (formatori autorizați). Documentul este util pentru cei care doresc să urmeze cursuri (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales cand e vorba de o instituție de educație/formare sau de un angajator dintr-o altă tara europeană) și trebuie să prezinte documente cu privire la educația/formarea anterioară.

3. Un certificat de participare emis de Soft Skills Training  conform modelului de mai jos. În esenţă, diploma dovedeşte intenţia dumneavoastră de dezvoltare şi perfecţionare pe un anumit domeniu, importante fiind însă lucrurile învăţate la curs. Diploma are valabilitate juridică în raport cu eventualii angajatori, terţi, lucrul în proiecte cu finanţare europeană,  acestea reprezentând în sine un punct în plus în CV-ul dumneavoastră.

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL?

Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Inovării, Tineretului şi Sportului şi este autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor – CNFPA.

Programul de formare profesională se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor. Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii şi sunt recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse si de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, conform Ordonanţei Guvernului României nr.129 din 2000.

Pentru recunosterea internaţională a certificatelor CNFPA eliberate după finalizarea cursului este necesară apostilarea (recunoscute în ţări semnatare ale Convenţiei de la Haga – 1961) sau supralegalizarea (recunoscute în ţări nesemnatare ale Convenţiei de la Haga).

  DESPRE EXAMENUL DE CERTIFICARE

Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă) și o probă practică (aleasă din tematica trainingului). Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți CNFPA și Soft Skills Training. Datorită metodelor de lucru utilizate pe toată perioada de desfășurare a cursului , până acum rata de promovabilitate a participanților la cursuri  a fost de 100 %. Ulterior finalizării cursului, certificatul de absolvire însoțit de suplimentul descriptiv ce vă confirmă competențele dobândite, va putea fi ridicat de la sediul Soft Skills Training, chiar în zilele imediat următoare (aproximativ 7 zile)

LOCUL , DATA ȘI ORELE DESFĂȘURĂRII CURSULUI 

Trainingul va avea loc în Bucureşti, Calea Plevnei, nr. 61, etaj 1,  Este aproape de staţia de metrou Eroilor, iar clădirea este situată în spatele Operei Romane. - Găsiţi mai jos harta locaţiei:

Pentru mai multe detalii privind localizarea sălii de curs şi a mijloacelor de transport accesați secțiunea Contact.

 

Programul desfăşurării cursului:

Joi 9.00 – 17.00

Vineri 9.00 – 17.00

Sâmbătă 9.00 – 17.00

Duminică 9.00 – 14.00 examen acreditare CNFPA – probă teoretică şi probă practică,

Înainte de a te decide ce cursuri ţi se potrivesc, vizitează descrierea aferentă fiecărui curs, iar ori de câte ori ai o nelămurire, scrie-ne la secretariat@cursuricertificate.ro sau suna-ne acum la 0733 18 18 19 (Persoană de contact: Mihai Dumbravă).
Trainer: Constantina Balan

“În calitate de trainer pot spune că nimic nu este mai frumos decăt să dăruieşti. Dăruiesc tot ceea ce stiu neconditionat și mă căluzesc după principiul că învăţând cât mai mult pentru mine pot să dăruiesc mai mult celor din jurul meu. În calitate de Șef Serviciu Resurse Umane la Consiliul Județean Olt coordonez în prezent activitatea în domeniul resurselor umane a 12 institutii de interes județean. Nu este ușor dar devotamentul şi pasiunea mea pentru acest domeniu mă ajută să pun în fiecare zi în bagajul meu de șerpaș mai multe cunoștințe, mai multă experiență și mai mult profesionalism.”

 

Expertiză: Inspector Resurse Umane

Experiență:

 1. Economist – Antrepriza de Construcţii Hidrotehnice ,,Olt Inferior” Slatina
 2. Contabil șef – SC Tipoleg SRL Slatina
 3. Consilier superior, director executiv și în prezent șef serviciu – Consiliul Județean Olt
 4. Trainer colaborator al Centrului Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Craiova şi al Asociaţiei Profesionale a Formării, Standardizării şi Evaluării Competenţelor ,,ACEF” – Bucureşti

 

Share